top of page

Podrška stručnjacima

Supervizija

Kada trebate povezivanje sa sobom i savjet kako odgovoriti na izazove u tretmanskom radu i/ili dijagnostici i pri pisanju nalaza, bilo da je online ili uživo, individualna ili grupna, supervizija je način na koji brinete o sebi i klijentima.

Supervizija za psihologe
Podrška stručnjacima: Services
bottom of page